اولین و کامل ترین منبع کنکور زبان برداشتن مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است
چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1388
Answer key

 

Answer key:

1)D

2)C

3)B

4)A

5)D

6)C

7)A

8)A

9)D

10)C

تماس با ما