اولین و کامل ترین منبع کنکور زبان برداشتن مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است
پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1388
answer key(cloze tes

Answers key:

1)4

2)4

3)1

4)3

5)1

6)2

7)1

8)2

9)1    information (on/about)

10)2

11)1

12)2

13)4

14)3

15)3

تماس با ما